Informació

Professionals de la Informàtica i Tecnologies de la Informació i Comunicació amb experiència contrastada des de l’any 1980.

ESPECIALITZATS EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ

 

Treballem amb llenguatges COBOL, DEVELOPER,  Proteus Visual Basic, SQL, ORACLE, PHP, HTML, AJAX, Javascript, Webfocus, PL/SQL i metodologia d’anàlisi Merise. Certificat ITIL foundation V3. Talend. Especialistes en mètodes de Big Data.

Eines de Desenvolupament: SQL PLUS (Oracle 8i-10g), PL-SQL Developer (Oracle 8i-10g), Webfocus 8 Developer Studio, Oracle Application Express (APEX)  PENTAHO. Talend.

Entorns Tecnològics: Windows, Unix, Linux, VMS, Windows 2003 Server. MVS, ORACLE, DB2, DMIV.

 

Sectors d'activitat: banca, assegurances, professionals, autònoms, pimes, negocis familiars i comerços.

Truqueu-nos

Tèl.:  931 16 13 56

Mòbil: 625115840 

   

Contacteu-nos

info@nexa-ti.cat

Adreça:

General Moragues, 5  baixos 08360 Canet de Mar (Barcelona)

© 2020 per Raquel Solà.com