top of page
Informació
icons8-cloud-document-50.png

Professionals de la Informàtica i Tecnologies de la Informació i Comunicació amb experiència contrastada des de l’any 1980.

ESPECIALITZATS EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ

 

Treballem amb llenguatges COBOL, DEVELOPER,  Proteus Visual Basic, SQL, ORACLE, PHP, HTML, AJAX, Javascript, Webfocus, PL/SQL i metodologia d’anàlisi Merise. Certificat ITIL foundation V3. Talend. Especialistes en mètodes de Big Data.

Eines de Desenvolupament: SQL PLUS (Oracle 8i-10g), PL-SQL Developer (Oracle 8i-10g), Webfocus 8 Developer Studio, Oracle Application Express (APEX)  PENTAHO. Talend.

Entorns Tecnològics: Windows, Unix, Linux, VMS, Windows 2003 Server. MVS, ORACLE, DB2, DMIV.

 

Sectors d'activitat: banca, assegurances, professionals, autònoms, pimes, negocis familiars i comerços.

pngguru.com (13).png
bottom of page